Algemene voorwaarden

Contact gegevens
Wij zijn het gemakkelijkst te bereiken per E-mail omdat wij tijdens werkuren de telefoon niet kunnen opnemen. Wij mailen u dan z.s.m. terug. Vermeld a.u.b uw mobiel nummer.

Individuele afspraak

 • Werkdagen: maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
 • De laatste dagafspraken zijn meestal rond 15.00 – 15.30 uur.
 • Voor het eerste consult/intake brengt IntrinsiEQ Coaching & Advies, het normale uurtarief in rekening.
 • Deze vorm van coaching/therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Annulering

 • Wilt u annuleren, dan kunt u dit uitsluitend schriftelijk doen per e-mail.
 • Voor afspraken die korter dan 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd, wordt een deel van het bedrag in rekening worden gebracht. Dit geldt ook wanneer u niet op een afspraak verschijnt.
 • Het is mogeljk een belafspraak in te plannen. Daarvoor geldt hetzelfde tarief als een normaal consult.

Bereikbaarheid

 • IntrinsiEQ Coaching & Advies werkt intensief met clienten, hierdoor zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via het bovenstaand e-mailadres (en bij voorkeur niet via WhatsApp en/ of SMS).
 • Indien u een afspraak wilt maken, verzoeken wij u uw e-mail kort en bondig te houden. Opgave van uw telefoonnummer kan handig zijn, indien een retourmail onzerzijds u om wat voor reden dan ook, niet bereikt.
 • Wij verzoeken u privacygevoelige/inhoudelijke informatie over u als client, alstublieft niet te verstrekken via WhatsApp en/of SMS.

Annulering opstelling

 • Wanneer u zich inschrijft voor een opstellingendag is dit definitief.
 • Dit betekent dat er een plek voor je is gereserveerd en op jou is gerekend.
 • Wanneer je plotseling verhinderd bent of wilt annuleren, is IntrinsiEQ genoodzaakt om hiervoor te allen tijde €50,- aan administratie-, reserverings-, en voorbereidingskosten in rekening te brengen.
 • IntrinsiEQ behoudt de mogelijkheid om bij onvoldoende opgave de opstelling te annuleren.

 Opleidingen, trainingen of workshops annulering (privé)

 • Indien u zich aanmeldt voor een training en/of cursus, is de inschrijving persoonsgebonden en bindend.
 • Na inschrijving bent u gedurende 7 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de opleiding, training of workshop binnen 7 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training of workshop tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt te allen tijde € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Bij onvoldoende opgave behoud IntrinsiEQ zich het recht voor de training en/ of cursus te annuleren of gezamenlijk te zoeken naar een passende andere oplossing.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk voor een opleiding, training of workshop. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Bij overintekening wordt er een wachtlijst gehanteerd met de datum van inschrijving.

Copyright/ beeld en geluid

 • De trainingen van IntrinsiEQ zijn met zorg samengesteld. IntrinsiEQ is trots en zuinig op haar sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. IntrinsiEQ staat niet toe dat een van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.
 • Het is daarom ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intrinsieq lesmateriaal en materiaal dat zich op de Intrinsieq website bevindt of in of cursussen wordt gebruikt te kopieëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.