Volwassenen

Loopt het allemaal niet zo lekker in je privéleven en/of op je werk? Heb je het gevoel dat je uit balans bent geraakt en je niet meer aan jezelf toe komt? Dan kan een steuntje in de rug helpend zijn. IntrinsiEQ biedt dit steuntje in de rug. Samen gaan we proberen om meer rust en balans in jezelf te vinden.

Volwassenen

Loopt het allemaal niet zo lekker in je privéleven en/of op je werk? Heb je het gevoel dat je uit balans bent geraakt en je niet meer aan jezelf toe komt? Dan kan een steuntje in de rug helpend zijn. IntrinsiEQ biedt dit steuntje in de rug. Samen gaan we proberen om meer rust en balans in jezelf te vinden.

Bij de coaching voor volwassenen werk ik volledig vanuit jouw vraagstelling. Jij weet wat je wilt bereiken of waar je in vastloopt. IntrinsiEQ gebruikt verschillende technieken die erop gericht zijn om meer inzicht te krijgen in jezelf en jouw situatie. Daardoor ga je je eigen problemen vanuit een ander gezichtspunt benaderen. Ieder coachtraject is maatwerk. Je ontdekt je eigen specifieke kwaliteiten, je valkuilen en je onbewuste belemmeringen. De verschillende coachmethodieken die ik inzet zijn afhankelijk van de vraagstelling, onder andere werkt Intrinsieq met de systemische methodiek van Drs. Ruppert omdat dit veel inzicht geeft in je onbewuste drijfveren.

Wat levert coaching bij IntrinsiEQ op?
Aan het einde van de coaching is er een metamorfose van je binnenste zichtbaar in je gedrag en uitstraling naar de buitenwereld. Dit brengt je terug naar de kracht in jezelf en geeft rust.

Hoe gaat Intrinsieq te werk?
In een eerste gesprek bekijken we wat jouw vragen en problemen zijn. In dat gesprek leg ik mijn werkwijze uit. We starten vervolgens met een coachingtraject voor jou.

Voor welke vragen en problemen kun je bij IntrinsiEQ terecht?
IntrinsiEQ kan je bijvoorbeeld coachen wanneer je:

 • op zoek bent naar meer balans tussen werk en privé
 • overspannen bent of een burn-out hebt
 • fitter en vitaler wilt zijn
 • je hooggevoelig bent en uit balans
 • grotere persoonlijke effectiviteit in communiceren
 • meer zelfvertrouwen wilt ervaren
 • vragen hebt over een z.g.’ moeilijke’ kinderen met ADHD, PDD- NOS, NLD, depressie, borderline, autisme, anorexia etc.
 • psychosomatische klachten ervaart en de onderliggende oorzaak wilt aanpakken
 • heftige gebeurtennissen in je leven hebt meegemaakt die je belemmeren
Afspraak/Intake

Sinds 2004 is IntrinsiEQ expert op het gebied van hooggevoeligheid. Al jarenlang begeleidt IntrinsiEQ kind en volwassenen op dit vlak. Ook geeft IntrinsiEQ hierover trainingen en cursussen door het hele land.

Hoogsensitieve mensen hebben specifieke kwaliteiten. Als hoogsensitieve mensen in balans zijn, kunnen ze die kwaliteiten in hun privésituatie of in hun werk gebruiken. Binnen organisaties kunnen die kwaliteiten van grote waarde zijn. Helaas worden die kwaliteiten niet altijd erkend, laat staan herkend. Hoogsensitieve mensen die in balans zijn hebben een hoog EQ. Zij functioneren het best daar waar de combinatie van hun talenten, IQ en EQ het beste tot zijn recht komen.

Door verdiept inzicht in jouw hoogsensitiviteit kun je het roer overnemen. In plaats van een belemmering, worden jouw kwaliteiten een kracht. Energie en vitaliteit worden hersteld en vreugde in werk en privésituatie nemen toe.

Een op de 5 mensen (en dus ook kinderen) is hoogsensitief.
 Hoogsensitiviteit is geen label. Het zijn gewone mensen, maar ze hebben in hun werk of thuisomgeving net even iets anders nodig om zich prettig te voelen.

Wat is dat dan? In welk opzicht verschil je dan van andere mensen? Wat heb je dan meer nodig of anders? En wat kan je zelf?

 • Hoe houd ik mezelf in balans?
 • Je beleeft alles heel intens;
 • Je voelt je soms onbegrepen op de werkvloer;

 • Je bent een gevoelsmens, maar als je uit balans bent, kun je soms te gevoelig zijn;

 • Je ervaart  soms ‘een slachtofferrol’ waar je niet uit komt;

 • Hoe zit het met jouw eigenwaarde?;

 • Jouw energie neemt af naar mate de dag vordert of je “ervaart” teveel.
Afspraak/Intake

De basis voor deze opstellingsmethode is het systemische werk van Bert Hellinger maar is wetenschappelijk verder door ontwikkelt door Prof Dr Franz Ruppert en staat voor identiteitgerichte psychotraumatheorie en therapie. Onder deze werkwijze ligt ontwikkelingsspsychologie, hechtingsleer en traumaleer ten grondslag.

Het kan jou diepliggende antwoorden geven op dat wat jou in de binnenwereld belemmert waardoor je bepaalde verlangens in je leven maar niet kunt vervullen of waarom bepaalde lichamelijke klachten zich telkens tonen. Het helpt je datgene wat verdongen is naar het onbewuste weer bewust te maken.

Dat we als mens bepaalde gevoelens verdringen is een overlevingsmechanisme dat automatisch in werking gaat als we iets meemaken wat voor ons als kind of volwassene “te groot” is, om op dat moment, ten volle te verwerken. We gaan dan over naar een overlevingsstand waarin we als mens kunnen vluchten, vechten of verstarren. Angst, woede, paniek, trillen, hartkloppingen of andere lichamelijke reacties zijn b.v. allemaal uitingen van het lichaam, van gevoelens die toen op dat moment, niet ten volle gevoeld kunnen worden. Soms kom je er pas na jaren achter, dat die ene gebeurtenis (zo klein of zo groot als die gebeurtenis voor jou als kind of volwassene was) onder jouw klachten ligt. Daardoor kun je telkens terugkerende, niet gewenste gedragingen of patronen laten zien. Ook jouw geboorte of zelfs de tijd dat jouw moeder zwanger was van jou kan nog van invloed zijn op jouw functioneren in het nu. Zolang trauma en overlevingsdelen nog in jou actief zijn is deze methodiek uiterst helpend.

Deze resonantie methodiek laat je zien wat onbewust is en zet je binnenwereld in een proces. In de weken daarna wordt je gezonde identiteit steeds meer zichtbaar, dit levert blijvend veranderend gedrag op en zorgt ervoor dat de klachten die met de gebeurtenis onbewust te maken hadden gaan verdwijnen.

Intrinsieq werkt 1 op 1 met een client maar werkt ook indien wenselijk met deze methodiek in een kleine of grotere groep. Hiervoor werken we fysiek in de ruimte en meestal niet 1 op 1 maar in een grotere groep met een paar representanten (Een representant is iemand die bereid is om voor de vraagsteller in de opstellingen iets te representeren). Deze methodiek is veel specifieker dan familieopstellingen. Het geeft je inzicht in je overlevingsdelen en je diep liggende blokkades/trauma delen en kan deze weer intrigreren in het gezonde gedrag. Dit gaat veel verder dan alleen inzichten. Cliënten die dit meemaken zijn onder de indruk van de effecten die het hun oplevert. Meer hierover is te vinden onder IgPT groepsopstelling en jaargroep. Voor al deze werkvormen is het van belang een afspraak te maken voor een intake, samen met IntrinsiEQ kan er bekeken worden welke werkvorm het beste bij jou als client past.

Afspraak/Intake

Soms leg je als volwassene geen enkele link met je klachten of gedrag ten opzichte van je allereerste ervaringen toen je op de wereld kwam. Indien je een moeilijke start hebt gehad tijdens de geboorte kan dit je leven lang sporen nalaten. Lang vastzitten in een geboortekanaal, plotselinge medische ingrepen, paniek, onrust aan het geboortebed, te snel geboren worden of wegvallen van de harttonen het kan allemaal erg belastend zijn voor jouw lichaam en jouw emoties.

Heftige gebeurtenissen in de zwangerschaptijd en de geboorte laten hun sporen na. En dat is vaak nog merkbaar in gedrag of in Psycho somatische klachten. Sommige tegenwerkende of terugkerende patronen die je in je leven tegen kan komen kunnen nog herleidbaar zijn naar deze gebeurtenis. Intrinsieq werkt op het niveau van de diepere onbewuste gebeurtenissen die jou als volwassene nog steeds kunnen belemmeren in het leven. De film In Utero ondersteunt als wetenschappenlijke documentaire geheel deze zienswijze.

Afspraak/Intake

In een relatie opstelling onderzoek je vanuit een gezamenlijk thema wat jullie in de weg zit, belemmert of ervoor zorgt dat het “niet stroomt” zoals je graag in de relatie zou willen.

De thema’s omvatten alle vragen die zich kunnen voordoen in een partnerrelatie. Misschien liggen jullie net helemaal op een lijn in de omgang van jullie kinderen, heb je meer behoefte aan vertrouwen, acceptatie, veiligheid of hebben jullie samen heftige dingen meegemaakt die nog niet goed zijn verwerkt, zoek je juist meer onafhankelijkheid of juist meer naar intimiteit, of wil je de liefde weer meer versterken.

Hoe gaan we te werk?

We bereiden een relatie opstellling voor door eerst te starten met een intakegesprek waarin we samen met jullie verkennen in welk thema jullie willen werken en nemen we een genogram af van jullie beiden. Hiervoor trekken we meer tijd uit dan voor een individuele afspraak.

We reserveren dan een dagdeel waarin we met jullie beiden aan de slag gaan. Jullie werken beide jullie eigen proces uit, vanuit een gezamenlijk thema.

Dit doen we omdat?

Het ondersteunend en verhelderend is om elkaars aandeel in de dynamiek zichtbaar te krijgen.

Wat levert het je op?

Je gaat zien en ervaren hoe jullie innerlijke patronen bij elkaar aansluiten, elkaar kunnen versterken of juist blokkeren. Kansen en valkuilen worden zichtbaar.

Je krijgt helderheid over wat er is in de onderstroom van de relatie. Dat levert meer verzachting op, je kijkt vanuit een nieuwe andere blik naar elkaar. Door de bewustwording komt er weer een opening om samen verder door te groeien zodat de liefde weer kan stromen.

Praktisch:

Opgave kan via het contactformulier op de website > info praktijk>contact. Vul je gegevens in op het contact formulier geef bij onderwerp aan dat het gaat om een relatievraag en je vermeld de naam van je partner.> verzenden. U ontvangt bericht binnen 3 a 4 werkdagen.