Kinderen

Volwassenen

Familie

Organisatie

Intrinsieq schoolt teams zowel preventief als in de eerste dagen van het verlies indien nodig. Vanuit wetenschappenlijke kaders en werkervaring weet Intrinsieq wat nodig is voor een team om te weten over mogelijke gedragingen van kinderen ( en/ of volwassenen) in rouw. Wat is passend in de situatie en wat is afwijkend ( zorgelijk) gedrag. Wat kun je mogelijk verwachten en waar moet je voor waken? De laatste jaren is er veel ontwikkeling op dit vakgebied. Je ontvangt de nieuwste theoretische inzichten over rouw en praktische adviezen.

Zie ook rouwbegeleiding

De leraar leert zichzelf een bewuste, rustige grondhouding aan door middel van ademhalingsoefeningen en een rustige “mindfulle blik” van waaruit je reageert.

Daardoor ben je eigenlijk continue mindful – je bent je bewust van wat je wilt overdragen in een bepaalde les of verspreid over de dag, je ziet wat er gebeurt bij jezelf of in je klas en je reageert daar adequaat op . Je verbindt je meer vanuit een niet-oordelende houding met de leerling en ouders

Meer lezen: zie hiervoor tekst/schema van deze training in het document “trainingsaanbod IntrinsiEQ”.Paulien Gruintjes is gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School. Al in 2013 introduceerde zij als eerste het concept in Overijssel op de basisschool. Inmiddels zijn er meerdere scholen die met het concept werken.

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame school is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarin het mogelijk is om een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en met respect met elkaar omgaat. Leerlingen gaan met plezier naar school en ervaren eigenaarschap in alles wat ze bijdeagen aan het positieve klimaat waardoor er veel geleerd wordt. De vreedzame school biedt een stevig fundament onder alles wat je doet op school.

Kinderen

Volwassenen

Familie

Organisatie