Opstellingen (systemisch werk)

Systemisch werk is al 10 jaar onze passie!

Wat is een familie opstelling?

Een familie- of organisatieopstelling is een krachtige werkmethodiek om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin jij vaak verkeert. In een opstelling wordt zichtbaar in welk het patroon en in welke daarbij horende dynamiek jij verkeerd. Tijdens een opstelling “kijken we vanuit een systemische blik”, dat wil zeggen: we hebben oog voor de totale familie (of organisatie) en de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat deze personen met elkaar verbonden zijn. Dat kunnen hele gezonde verbindingen zijn, maar soms gaat familiecontact moeizaam. In dat geval hebben (bewuste of minder bewuste) gebeurtenissen uit het verleden nog altijd effect op jouw gedrag van het heden en de toekomst. Tijdens een opstelling breng je jouw vraag of probleem in en van daaruit gaan wij te werk. Wil je meer uitleg, lees dan hieronder verder.

Bij IntrinsiEQ werken wij met verschillende vormen van systemisch werk waaronder de volgende vormen van opstellingen:

1. Familieopstelling (vind je plek)

2. Opstellen van het verlangen

3. Opstellen in een leerjaargroep (vaste groep)

4. Opstellen van een opvoedingsvraag

5. Opstellen 1 op 1

6. Organisatieopstellingen

1. Familieopstelling doorbreek terugkerende patronen uit de familiegeschiedenis

Het woord zegt het al: je wilt een opstelling doen om iets meer te weten te komen vanuit je familiesysteem; je gezin van herkomst. Waarom zou je dat willen?

Soms loop je in het dagelijks leven keer op keer tegen dezelfde patronen aan. Misschien wil je graag altijd iedereen te vriend houden of heb je vaak last van schuldgevoelens. Gaat het contact met je broers, zussen of ouders moeizaam. Zit je vast in een ingewikkelde relatie en snap je maar niet waarom het niet lukt om hieruit te komen. Of ervaar je je familie als ‘los zand’, omdat niemand écht met elkaar verbonden is. Daarnaast zijn er nog tal van andere voorbeelden waarom je graag een familieopstelling zou willen doen.

Een belangrijke reden om voor een familieopstelling te kiezen is het feit dat hardnekkige patronen vaak terug te voeren zijn op de geschiedenis uit jouw systeem van herkomst en alle gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Zolang jij je nog niet onbelemmerd vrij voelt of je herkent in terugkerende (niet gewenste) patronen, is daar nog werk te doen. Wij ontdekken graag samen met jou wat hieronder ligt, zonder dat je er op dit moment van bewust bent. Zodat je je eigen gezonde plek kunt innemen in een relatie, gezin of het werk.

Onze werkwijze bij een familieopstelling

Vanuit jouw thema breng je bij een familieopstelling jezelf, de leden van je familie en wat er tussen hen speelt, fictief in beeld. Dit doe je met behulp van mensen uit de groep waarin wordt gewerkt (deze personen zijn figurant, ook wel representant genoemd).

Door deze representanten een andere plek te geven ten opzichte van elkaar, verandert de dynamiek binnen de groep en dus het beeld. Eenieder gaat ervaren wat de juiste plek voor hem of haar is in de familieopstelling en jijzelf zal dat ook gaan meemaken. Vervolgens ga je ontdekken wat de reden is dat je je eigen plek nooit makkelijk hebt kunnen innemen en/of relaties in het gezin van herkomst ergens ‘verstoord zijn geraakt’. Het helder krijgen van de onbewuste patronen werkt in de weken na een opstelling positief door in je relaties en op het werk. De inzichten leveren je een andere energie en meer stevigheid in jezelf op.

Familieopstelling vind je plek

In sommige gezinnen is er sprake van een verbroken evenwicht, om wat voor reden dan ook. Dan kan het zijn dat je onbewust op de plek van een ander in het gezin bent gaan staan. Misschien ben je als kind van je kind plek gegaan en vervulde je voor een deel een moeder of vader rol. Dat veroorzaakt systemisch verwarring en je gaat steeds vaker merken dat er iets niet klopt, “het stroomt niet meer”. Ook al ben je je er misschien wel van bewust en pas je je gedrag aan, zolang je het systemisch niet uitwerkt, schiet toch heel vaak zo weer in de oude rol terug.

Familie opstelling

Je krijgt inzicht in de onderliggende dynamiek binnen je familie die je onbewust ‘in de greep houdt’. Ook krijg je inzicht in de herkomst en het ontstaan van de problemen, wat jou helpt de juiste richting in te slaan. Je voelt je weer stevig op je eigen, gezonde plek staan.

De grondlegger van deze systemische werkwijze is de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger.

Wil je je hiervoor opgeven? Maak dan een afspraak via de contactpagina voor een intakegesprek.

2. Opstellen van het verlangen: jouw diepste wens als uitgangspunt

Soms heb je al heel lang een verlangen, maar lukt het je niet om deze na te streven en/of invulling te geven. Misschien heb je telkens terugkerende lichamelijke klachten of gedachten die je belemmeren om er écht voor te gaan. Je wilt graag verandering zien in je gedrag, gedachten en gevoelens. Of in je persoonlijke ontwikkeling, werk en in relaties. Mogelijk staat jou iets in de weg. Vaak is bewustwording alleen niet genoeg om tot een oplossing te komen, anders was je dat vast al wel gelukt. Door het verlangen op te stellen, lukt het je om grip te krijgen op de situatie. En vol voor je verlangen te gaan!

Met deze vorm van identiteitsgerichte psychotrauma therapie leer je dat ingrijpende – ook wel traumatische gebeurtenissen (vaak onbewust) uit jouw leven of zelfs uit de generaties ervoor (in het familiesysteem) nu nog een grote invloed kunnen hebben op jouw doen en laten. Onverwerkte eigen of traumagevoelens van ouders en grootouders werken door in de generaties. Dit noemen we transgenerationeel trauma. Het doel van de methodiek “verlangen opstellen” is het loslaten van deze overgenomen gevoelens, patronen, gedachten of klachten die hieruit kunnen voortvloeien.

Dit is hoe verlangen opstellen werkt: onbewuste processen worden bewust gemaakt. De ontstane inzichten zorgen vervolgens voor een helend proces in jouzelf. Je merkt het aan de ontwikkeling van je eigen gezonde autonomie, zodat je in plaats van te overleven weer in staat bent zelf verantwoordelijk en liefdevol te leven. Kortom, je kunt het leven weer voluit omarmen, zonder enige belemmering.

Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde de Duitse Psychotherapeut Prof. Dr. Franz Ruppert de methode “opstellen van het verlangen”. De methode staat voor identiteit georiënteerde psychotrauma theorie en therapie. Onder deze werkwijze liggen ontwikkelingspsychologie en moderne trauma- en hechtingstheorieën ten grondslag.

Onze werkwijze bij het opstellen van het verlangen

Opstellen betekent dat je met jouw vraag of verlangen de situatie visualiseert en in de ruimte neerzet. Dit doe je met behulp van mensen uit de groep waarin wordt gewerkt (deze personen zijn dan figurant, ook wel representant genoemd). Hierdoor kijk je op een andere manier naar jouw eigen innerlijke proces en kun je ervaren wat er zichtbaar wordt. Je ontmoet je interne blokkades die je identiteit en manier van doen bepalen. Je maakt op een diepere laag contact met de kern van de kwestie die speelt in jezelf, waardoor mildheid en compassie ruimte krijgen.

Vanwege het woord “opstellen” wordt het opstellen van het verlangen vaak onterecht verward met een familieopstellling. De verdere uitwerking en effecten willen namelijk nog weleens sterk verschillen. De methodiek van het verlangen opstellen is intensief en uiterst krachtig en werkt zodoende nog lang door na een sessie.

Wanneer opstellen van een verlangen?

• Als je je geen raad weet met bepaalde gevoelens en daar last van hebt. Gevoelens als boosheid, verdriet, eenzaamheid, machteloosheid; het kan je erg in de weg zitten.

• Als angst je belemmert te doen wat je zou willen doen.

• Als je veel piekert, veel onrust, stress en faalangst ervaart.

• Als je heftige gebeurtenissen in het (vroege) verleden hebt meegemaakt die je wilt verwerken.

• Als je je vaak onzeker voelt, vooral als je keuzes moet maken.

• Als je vragen hebt over je eigen identiteit: wie ben IK?

• Als je meer verbinding en intimiteit zoekt met de ander of met jezelf.

• Als je meer blijheid, vreugde, energie of ontspanning in jezelf wilt ervaren.

• Als je de relatie met jouw partner, kinderen, ouders of andere personen wilt verbeteren.

• Als je psychosomatische klachten hebt.

• Als je je somber voelt en het leven je zwaar valt.

Wil je graag aan het werk met één van de vormen van systemisch werk en ben je nog niet bekend bij IntrinsiEQ?

Maak dan een afspraak via de contactpagina voor een intakegesprek. Samen bekijken we nadien of je verder wilt en zo ja, welke systemische werkvorm het beste bij jou past. Wil je je daarna definitief opgeven, dan kan dat rechtstreeks via de website.

Vraagsteller verlangen

De groep wordt gevormd door 2 cliënten met ieder een eigen vraagstelling.

Iedere cliënt heeft zelf 1 representant bij zich (ter ondersteuning) en de cliënt is zelf ook ondersteunend bij de andere cliënt met een vraagstelling.

Heb je je opgegeven als vraagsteller in de opstelling?

In dat geval heb je de werkvorm waarvoor je je wilt inschrijven reeds samen met IntrinsiEQ besproken. We adviseren je om de opgegeven datum geheel vrij te houden voor de opstelling. Je krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een e-mail met daarin informatie over de planning, voorbereidingen en tijdsindicatie. Heb je je eenmaal opgegeven, dan is de afspraak definitief.

Let wel; Een opstelling organiseren vergt veel voorbereidend werk. Om deze reden zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te brengen in geval van annuleren. Zie hiervoor de algemene voorwaarden bij de contactpagina. De kosten als vraagsteller zijn afhankelijk van de werkvorm waarin je aan het werk gaat.

Je kunt je hier aanmelden als vraagsteller.

Representanten die zich willen aanmelden voor de opstelling:

Regelmatig zijn er representanten (ook wel figuranten) aanwezig bij een opstelling naar aanleiding van een verlangen van één of meerdere vraagstellers. Wil je graag als representant meemaken hoe het verlangen opstellen werkt? Meld je dan aan via de website. Representanten hoeven vooraf geen extra afspraak te maken met IntrinsiEQ. We hanteren geen wachtlijst, dus houdt zelf even de beschikbaarheid op de website in de gaten.

let wel: Als representant gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als voor de vraagsteller. Wij rekenen immers op jou. De vraagsteller kan niet zonder representanten. Vind je een vervanger voor jouw plek als representant? Dan kan dat in overleg. In dat geval worden er geen kosten aan jou doorbrekend. De kosten voor deelname als representant bedragen 20,00 euro. Via deze link kun je je aanmelden als representant.

Representant

Je kunt je hier aanmelden als representant.

Ervaren representanten geven terug dat het boeiend is en leerzaam over jezelf en het je intuïtie versterkt. Je kunt je opgeven voor een dagdeel of voor de hele dag.

Als representant gelden voor die dag dezelfde annuleringsvoorwaarden als voor de vraagsteller. Wij rekenen immers op jou. De vraagsteller kan niet zonder representanten. Vind je een vervanger voor jouw plek als representant? Dan kan dat in overleg. In dat geval worden er geen kosten aan jou doorbrekend. De kosten voor deelname als representant bedragen 20,00 euro. Via deze link kun je je aanmelden als representant.

Tijden

Ochtenddeel of middagdeel (wordt later ingedeeld). Grootte groep: max 12 personen

Zaterdagen: Zie voor data de agenda . Voor verdere vragen kun je het contactformulier invullen.

3. Opstellen in een leerjaargroep

De leerjaargroep is bij uitstek geschikt als je graag in dezelfde vaste groep onder begeleiding eigen thema’s wilt uit werken.

Werkwijze:

Iedere deelnemer in een groep kan 3 x een eigen vraag opstellen waarbij je wordt begeleid bij het uitwerken van jouw thema.

We werken daarbij met de IoPT methodiek” opstellen van het verlangen”.

In dit werk ben je ook aan het leren door representant te zijn bij het proces van andere groepsdeelnemers.

De groep zal bestaan uit 6/9 deelnemers en komt ongeveer 1x per maand bij elkaar.

Waarvoor zou je hiervoor kiezen?

Persoonlijke thema’s vragen om een veilige omgeving onder begeleiding. Door te werken met deze methodiek ga je ontdekken welk effect dat heeft op jou mentale, emotionele, spirituele en fysieke gezondheid en welbevinden. Zie voor meer informatie de pagina Leerjaargroep bij Cursussen.

4. Opstellen van een opvoedingsvraag: terug naar de kern van het gedragsprobleem

Je hebt er ongetwijfeld alles aan gedaan binnen jouw macht om je opvoed vraagstuk op te lossen. Lukt het je niet ‘de sleutel’ tot verbetering te vinden? Dan kan het zijn dat er iets speelt in de diepere laag van jouw gezin. Wat is de kern van het gedragsprobleem dat jouw kind aan de buitenkant laat zien? We gaan samen aan het werk om te ontdekken waar het gedrag vandaan komt en wat jouw kind nodig heeft om verandering te kunnen ervaren. Het doel: een kind dat samen met jou vanuit gezonde autonomie en competentie weer kan leven en spelen.

Net als bij eerdergenoemde vormen van systemisch werk kunnen er gebeurtenissen meespelen uit jouw gezin van herkomst c.q. je familiegeschiedenis, welke de interactie tussen jou en jouw/ jullie kind kan belemmeren. In een opstelling wordt glashelder wat jij en jouw kind nodig hebben; we gaan het zien en ervaren. De ervaring zorgt voor zichtbare gedragsverandering bij jouw kind.

Het opstellen van een opvoedvraag kan ouders helpen als:

o Er iets tussen jou en je kind in staat dat ervoor zorgt dat je niet echt kunt verbinden.

o De emoties regelmatig hoog oplopen en je maar niet weet waardoor dat komt.

o Je jezelf overvraagd voelt als opvoeder.

o Je te bezorgd, te verantwoordelijk of misschien schuldig voelt, maar niet weet waarom.

o Jouw kind jou als ouder de hele dag claimt.

o Jouw kind zijn/haar plek maar niet kan vinden, het gevoel heeft er niet bij te horen.

o Jijzelf niet meer echt van je kind kunt genieten/ zorgeloos kunt opvoeden om wat voor reden dan ook.

5. Opstellen 1 op 1 : een inkijkje in je eigen binnenwereld

Een opstelling waarbij je werkt in een één-op-één situatie (cliënt en begeleider) werkt als een soort spiegel. Je ziet en herkent delen van jezelf. Spiegelen werkt uiterst krachtig als zelfconfrontatie, maar ook als erkenning en herkenning van datgene wat er bij jou nog onder de oppervlakte zit en aandacht nodig heeft. Je ziet wat je makkelijk kunt ontvangen, wat je tegenhoudt, wat je liever niet ziet van jezelf of waar je misschien zelfs liever voor wegkijkt. Je krijgt als het ware een inkijkje in je eigen binnenwereld.

We nemen de tijd om dit samen te verkennen, zodat je een zo helder mogelijk beeld hebt van waarom jij jouw verlangens met betrekking tot ander gedrag, relaties of klachten tot nu toe moeilijk kunt bereiken. Soms kom je innerlijke delen van jezelf tegen die je allang was vergeten, maar die het jou onbewust nog knap lastig kunnen maken. Of zie je iets waardoor bijvoorbeeld een emotie van boosheid of woede opeens in een ander daglicht komt te staan. Als de oorzaak eenmaal gevonden is, kan door herkenning en erkenning al veel ruimte ontstaan voor begrip. Het terugvinden van een onbewust traumadeel maakt dan plaats voor herstel.

Goed om te weten

o Wegens drukte in de praktijk maken wij geen afzonderlijke kennismakingsgesprekken. Bij de eerste kennismaking gaan we meteen aan de slag voor een eerste sessie.

o Gelieve voorafgaand aan het maken van een afspraak nog even de algemene voorwaarden door te lezen. Zie hiervoor de contactpagina.

Over trauma gesproken

Het begrip trauma wordt steeds vaker toegepast. Toch werken we bij IntrinsiEQ al 10 jaar volgens de bewezen effectieve methodiek van Prof. Dr. Ruppert. De bewustwording van het bestaan van trauma’s is goed, echter we moeten oppassen dat het niet op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Ieder mens maakt in zijn/haar leven teleurstellingen mee, hoe we er mee omgaan zegt iets over onze veerkracht. Niet alleen trauma’s, maar ook stevige teleurstellingen kunnen je flink in de weg zitten. Bij intrinsiEQ maken we duidelijk onderscheid tussen trauma’s c.q. blokkades en teleurstellingen die je geraakt kunnen hebben. We houden de kijk op trauma dus graag zuiver. Dit voorkomt vertroebeling en houdt de begripsbepaling helder, evenals de behandeling ervan. In de training “trauma sensitief waarnemen” (specifiek voor het onderwijs) en de Identiteitsopleiding Hoog Sensitief Kind (HSK)voor coaches, orthopedagogen en onderwijskrachten gaan we hier verder op in.

6. Organisatieopstelling: professionele aanpak voor een professionele werkomgeving

Bij IntrinsiEQ hebben we ook ervaring met team-, bedrijfs- en organisatieopstellingen. Interesse in een organisatieopstelling?

Informeer gerust naar de mogelijkheden. Op basis van jouw wensen en verzoeken maken we een gerichte prijsopgave, speciaal bedoeld voor ondernemers en bedrijven.