Je hebt van die groepen… ze vragen erg veel aandacht omdat er onderling altijd iets is. Het loopt dan niet echt gemakkelijk. Er speelt vaak iets. Echte verbinding is niet voelbaar, onrust is het gevolg en mogelijk liggen er een aantal kinderen zelfs niet echt lekker in de groep…

De onrust in een groep vraagt veel van jou als leraar; sommige kinderen vragen door hun opvallende gedrag veel aandacht. Soms is de groep geen geheel en zijn er buitenbeentjes, worden er kinderen gepest, zijn er sterkte leiders. Ieder kind maakt deel uit van een systeem, zo ook van een gezin of opvoedingssituatie. Deze ervaringen nemen ze onbewust mee, en ook dat heeft effect op de interactie in de groep. Of misschien heeft de groep zélf iets heftigs meegemaakt dit jaar of in eerdere jaren. Dit zijn allemaal invloedssferen die effect hebben op dat wat zich af kan spelen in een groep. Emoties en onverwerkte conflicten werken dan door onder de oppervlakte.

In scholen en onderwijsinstellingen werken velen met en naast elkaar. Leraren, management, onderwijsondersteuning, leerlingen en studenten, ouders en besturen. Ieder neemt zo, met zijn of haar eigen achtergrond, deel aan het systeem dat ‘school’ heet. Kinderen zijn gebonden aan hun familiesysteem en culturele achtergrond en nemen die mee. Als ieder kind zijn eigen (erkende) plek heeft binnen de klas dan is er rust. Zo niet, dan veroorzaakt dit onrust en sluimerende conflicten aan het systeem in de klas. De groepsdynamiek raakt verstoort en kinderen gaan opvallend ‘ander gedrag’ vertonen.

Vanuit het systemisch werken krijg je als leerkracht/Iber of lerarenteam zicht op de dynamiek die er onder de moeilijk te hanteren groep ligt. Dat geeft verrassend veel nieuwe inzichten in de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en wat er zich op een dieper niveau onderling afspeelt. Door te zien wat er onder de oppervlakte ligt in de onbewuste groepsdynamiek, leert je het kind onder regie van de leerkracht, de eigen identiteit weer neerzetten in de klas. Dat veroorzaakt ander gedrag en acceptatie in en door de groep.

Vanuit de traumaleer kijken we anders naar gedrag. Dit geeft nieuwe en verhelderende inzichten die leiden tot een duurzame gedragsverandering.

Tijdens deze training maakt de leraar en ib’er kennis met de geheel nieuwe inzichten en de methodieken vanuit het traumasensitief waarnemen (professor Ruppert). Met deze methode kunnen we bewuste en onbewuste blokkades bij kinderen op een efficiënte en snelle manier oplossen en zorgen dat ze beter functioneren op school. Hierbij werken we vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We maken een verdiepingsslag door het systemisch werk in de training zelf te ervaren waardoor het sterker wordt verankerd in de groep, de school en de organisatie. Met deze werkwijze gaat er een nieuwe wereld van kijken naar kind gedrag voor je open. Hierdoor gaat deze training verder dan reguliere trainingen waar enkel kennisoverdracht centraal staat.

De training geeft diepgang in de waarneming, maar wordt als lichtvoetig ervaren in de uitvoering.

Vanuit de traumaleer kijken we anders naar gedrag. Vanuit wetenschappelijke theorieën leer je het gedrag en de psychosomatiek die het kind laat zien anders te verklaren. Dit geeft nieuwe en verhelderende inzichten die leiden tot een duurzame gedragsverandering.

Onderwerpen:

 • Scheiding/rouw
 • Autonomie
 • Concentratieproblematiek
 • Psycho somatische symptomen
 • Boosheid, agressie, verdriet, somberheid, angst, veiligheid en paniek
 • inleiding in geboortetrauma

De verdiepingstraining traumasensitief waarnemen bestaat uit drie bijeenkomsten. In deze bijeenkomst leer je de verdieping t.a.v. zwangerschaps en geboorte trauma en  hoe verhoudt zich trauma sensitief waarnemen tot onze huidige manier van kijken tot ADHD/ADD/aan autisme verwante contactstoornissen en andere problematieken? Indrukwekkend film materiaal maakt deel uit van de cursus.

Er is ruimte voor veel eigen inbreng van de cursisten. Het gaat over kindproblematieken in de klas of eigen persoonlijke vragen die hiermee te maken kunnen.

NB: alvorens de training te kunnen doorlopen heb je traumasensitief Basis en verdieping 1 al doorlopen.

Sinds 2004 is IntrinsiEQ expert op het gebied van hooggevoeligheid. Al jarenlang is IntrinsiEQ de voorloper met betrekking tot trainingen en cursussen op dit gebied door het hele land. Zowel voor scholen als samenwerkingsverbanden. IntrinsiEQ werkt vanuit wetenschappelijke kaders.

Basistraining:

Het hoogsensitieve kind, een P(k)rachtig kind!

In deze cursus leert de leraar de term ‘hooggevoeligheid’ beter begrijpen. Je leert wat hooggevoeligheid inhoudt en hoe je een hoogsensitief kind herkent. Hoe het de wereld ervaart en hoe jij het kind hierin het beste kan begeleiden in je klas. Je krijgt nieuwe, verfrissende en waardevolle handvatten voor in de dagelijkse praktijk aangereikt waardoor je beter met hoog gevoelige kinderen kunt omgaan en ze beter tot hun recht kunt laten komen. Je leert welke leerstrategieën deze kinderen vaak hanteren en waarin dat verschilt van andere kinderen. Ook welke communicatie bij deze kinderen en ouders het beste aansluit. De leraar krijgt diepere inzichten en meer theoretische achtergrond over het herkennen van hun onbalans en het herstel daarvan.

Verdiepingstraining:

Theorie vanuit wetenschappenlijke onderbouwing en praktisch bezig zijn wisselt elkaar af. We werken met praktijkvoorbeelden en eigen inbreng is wenselijk.

De leraar doet onder andere kennis op met betrekking tot hoogsensitiviteit in relatie tot specifieke persoonlijkheidsstoornissen, hoogbegaafdheid en beelddenken. Centraal staat wat leerlingen met een disbalans nodig hebben om te herstellen. Hiervoor worden kennis, handvatten en tools aangereikt. Veelal gericht op de praktijk. Wat hebben deze leerlingen nodig? Leerlingen met een disbalans hebben vaak een minder realistisch positief zelfbeeld. De leraar leert te sturen op eigenwaarde.

We willen “het goud”, onze medewerkers in de organisatie blijvend laten blinken.
Een nieuw en uniek trainingstraject vitaliteit & duurzame inzetbaarheid. 
Deze training legt een stevig fundament in uw organisatie. Geen ad hoc trainingen, maar een doorlopende structurele aanpak waarbij we duurzaam blijven bouwen met elkaar. Dit vanuit wetenschappelijke inzichten.

Fit en vitaal in je werk! 
Voor elke organisatie is ziekteverzuim een grote kostenpost. Om verzuim te voorkomen, of om zo spoedig mogelijk een medewerker weer op de been te helpen, kan IntrinsiEQ (preventief) en curatief een belangrijke rol spelen. Wilt u meer weten over de unieke training en een brochure toegestuurd krijgen? Neem contact op!

Soms sta je opeens (plotseling) voor het feit dat er op jouw school een heftig verlies plaats vindt. Dat heeft een diepe inpact op iedereen in de omgeving. Dan zijn er vaak veel vragen hoe te handelen op dat moment. Ondanks het rouwprotocol dat je op school hebt, is het een steun voor iedereen dat er een rouwbegeleider met je meekijkt en meedenkt. Er komt dan opeens veel op jouw school af. IntrinsiEQ heeft ervaring in het begeleiden van omgaan met verlies op scholen en scholen in rouw.

IntrinsiEQ schoolt teams zowel preventief als in de eerste dagen van het verlies indien nodig. Vanuit wetenschappenlijke kaders en werkervaring weet IntrinsiEQ wat er nodig is bij rouwprocessen op school. Welke mogelijke gedragingen van kinderen (en/of volwassenen) zijn passend in de situatie en wat is afwijkend (zorgelijk) gedrag. Wat kun je mogelijk verwachten en waar moet je voor waken? De laatste jaren is er veel ontwikkeling op dit vakgebied. Je ontvangt de nieuwste theoretische inzichten over rouw en praktische adviezen.

Al 10 jaar houdt IntrinsiEQ zich bezig met mindfulness. In die tijd was mindfulness nog heel onbekend, IntrinsiEQ volgde de MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) opleiding en stressreductie. Vanuit deze opleiding heeft ze een specifiek programma geschreven voor mensen in het bedrijfsleven en onderwijs.

De deelnemer leert zichzelf een bewuste, rustige grondhouding aan door middel van ademhalingsoefeningen en een rustige “mindfulle blik” van waaruit je reageert.

Daardoor ben je eigenlijk continue mindful – je bent je bewust van wat je wilt overdragen in jouw werk of in jouw klas, je ziet wat er gebeurt bij jezelf of in je werkomgeving en je reageert daar adequaat op. Je verbindt je meer vanuit een niet-oordelende houding met je omgeving.

Je hebt van die groepen… ze vragen erg veel aandacht omdat er onderling altijd iets is. Het loopt dan niet echt gemakkelijk. Er speelt vaak iets. Echte verbinding is niet voelbaar, onrust is het gevolg en mogelijk liggen er een aantal kinderen zelfs niet echt lekker in de groep…

De onrust in een groep vraagt veel van jou als leraar; sommige kinderen vragen door hun opvallende gedrag veel aandacht. Soms is de groep geen geheel en zijn er buitenbeentjes, worden er kinderen gepest, zijn er sterkte leiders. Ieder kind maakt deel uit van een systeem, zo ook van een gezin of opvoedingssituatie. Deze ervaringen nemen ze onbewust mee, en ook dat heeft effect op de interactie in de groep. Of misschien heeft de groep zélf iets heftigs meegemaakt dit jaar of in eerdere jaren. Dit zijn allemaal invloedssferen die effect hebben op dat wat zich af kan spelen in een groep. Emoties en onverwerkte conflicten werken dan door onder de oppervlakte.

In scholen en onderwijsinstellingen werken velen met en naast elkaar. Leraren, management, onderwijsondersteuning, leerlingen en studenten, ouders en besturen. Ieder neemt zo, met zijn of haar eigen achtergrond, deel aan het systeem dat ‘school’ heet. Kinderen zijn gebonden aan hun familiesysteem en culturele achtergrond en nemen die mee. Als ieder kind zijn eigen (erkende) plek heeft binnen de klas dan is er rust. Zo niet, dan veroorzaakt dit onrust en sluimerende conflicten aan het systeem in de klas. De groepsdynamiek raakt verstoort en kinderen gaan opvallend ‘ander gedrag’ vertonen.

Vanuit het systemisch werken krijg je als leerkracht/Iber of lerarenteam zicht op de dynamiek die er onder de moeilijk te hanteren groep ligt. Dat geeft verrassend veel nieuwe inzichten in de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en wat er zich op een dieper niveau onderling afspeelt. Door te zien wat er onder de oppervlakte ligt in de onbewuste groepsdynamiek, leert je het kind onder regie van de leerkracht, de eigen identiteit weer neerzetten in de klas. Dat veroorzaakt ander gedrag en acceptatie in en door de groep.

Vanuit de traumaleer kijken we anders naar gedrag. Dit geeft nieuwe en verhelderende inzichten die leiden tot een duurzame gedragsverandering.

Tijdens deze training maakt de leraar en ib’er kennis met de geheel nieuwe inzichten en de methodieken vanuit het traumasensitief waarnemen (professor Ruppert). Met deze methode kunnen we bewuste en onbewuste blokkades bij kinderen op een efficiënte en snelle manier oplossen en zorgen dat ze beter functioneren op school. Hierbij werken we vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We maken een verdiepingsslag door het systemisch werk in de training zelf te ervaren waardoor het sterker wordt verankerd in de groep, de school en de organisatie. Met deze werkwijze gaat er een nieuwe wereld van kijken naar kind gedrag voor je open. Hierdoor gaat deze training verder dan reguliere trainingen waar enkel kennisoverdracht centraal staat.

De training geeft diepgang in de waarneming, maar wordt als lichtvoetig ervaren in de uitvoering.

Vanuit de traumaleer kijken we anders naar gedrag. Vanuit wetenschappelijke theorieën leer je het gedrag en de psychosomatiek die het kind laat zien anders te verklaren. Dit geeft nieuwe en verhelderende inzichten die leiden tot een duurzame gedragsverandering.

Onderwerpen:

 • Scheiding/rouw
 • Autonomie
 • Concentratieproblematiek
 • Psycho somatische symptomen
 • Boosheid, agressie, verdriet, somberheid, angst, veiligheid en paniek
 • Geboortetrauma

De verdiepingstraining traumasensitief waarnemen bestaat uit vijf bijeenkomsten: hoe verhoudt zich trauma sensitief waarnemen tot onze huidige manier van kijken tot ADHD/ADD/aan autisme verwante contactstoornissen en andere problematieken? Er is ruimte voor veel eigen inbreng van de cursisten. Het gaat over kindproblematieken in de klas of eigen persoonlijke vragen die hiermee te maken kunnen.

NB: alvorens de training te kunnen doorlopen heb je traumasensitief Basis en verdieping 1 al doorlopen.

De verdiepingstraining 2 van traumasensitief waarnemen  bestaat uit vijf bijeenkomsten: hoe verhoudt zich trauma sensitief waarnemen tot onze huidige manier van kijken tot ADHD/ADD/aan autisme verwante contactstoornissen en andere problematieken? Er is ruimte voor veel eigen inbreng van de cursisten. Het gaat over kindproblematieken in de klas of eigen persoonlijke vragen die hiermee te maken kunnen hebben.

Sinds 2004 is IntrinsiEQ expert op het gebied van hooggevoeligheid. Al jarenlang is IntrinsiEQ de voorloper met betrekking tot trainingen en cursussen op dit gebied door het hele land. Zowel voor scholen als samenwerkingsverbanden. IntrinsiEQ werkt vanuit wetenschappelijke kaders.

Basistraining:

Het hoogsensitieve kind, een P(k)rachtig kind!

In deze cursus leert de leraar de term ‘hooggevoeligheid’ beter begrijpen. Je leert wat hooggevoeligheid inhoudt en hoe je een hoogsensitief kind herkent. Hoe het de wereld ervaart en hoe jij het kind hierin het beste kan begeleiden in je klas. Je krijgt nieuwe, verfrissende en waardevolle handvatten voor in de dagelijkse praktijk aangereikt waardoor je beter met hoog gevoelige kinderen kunt omgaan en ze beter tot hun recht kunt laten komen. Je leert welke leerstrategieën deze kinderen vaak hanteren en waarin dat verschilt van andere kinderen. Ook welke communicatie bij deze kinderen en ouders het beste aansluit. De leraar krijgt diepere inzichten en meer theoretische achtergrond over het herkennen van hun onbalans en het herstel daarvan.

Verdiepingstraining:

Theorie vanuit wetenschappenlijke onderbouwing en praktisch bezig zijn wisselt elkaar af. We werken met praktijkvoorbeelden en eigen inbreng is wenselijk.

De leraar doet onder andere kennis op met betrekking tot hoogsensitiviteit in relatie tot specifieke persoonlijkheidsstoornissen, hoogbegaafdheid en beelddenken. Centraal staat wat leerlingen met een disbalans nodig hebben om te herstellen. Hiervoor worden kennis, handvatten en tools aangereikt. Veelal gericht op de praktijk. Wat hebben deze leerlingen nodig? Leerlingen met een disbalans hebben vaak een minder realistisch positief zelfbeeld. De leraar leert te sturen op eigenwaarde.

We willen “het goud”, onze medewerkers in de organisatie blijvend laten blinken.
Een nieuw en uniek trainingstraject vitaliteit & duurzame inzetbaarheid. 
Deze training legt een stevig fundament in uw organisatie. Geen ad hoc trainingen, maar een doorlopende structurele aanpak waarbij we duurzaam blijven bouwen met elkaar. Dit vanuit wetenschappelijke inzichten.

Fit en vitaal in je werk! 
Voor elke organisatie is ziekteverzuim een grote kostenpost. Om verzuim te voorkomen, of om zo spoedig mogelijk een medewerker weer op de been te helpen, kan IntrinsiEQ (preventief) en curatief een belangrijke rol spelen. Wilt u meer weten over de unieke training en een brochure toegestuurd krijgen? Neem contact op!

Soms sta je opeens (plotseling) voor het feit dat er op jouw school een heftig verlies plaats vindt. Dat heeft een diepe inpact op iedereen in de omgeving. Dan zijn er vaak veel vragen hoe te handelen op dat moment. Ondanks het rouwprotocol dat je op school hebt, is het een steun voor iedereen dat er een rouwbegeleider met je meekijkt en meedenkt. Er komt dan opeens veel op jouw school af. IntrinsiEQ heeft ervaring in het begeleiden van omgaan met verlies op scholen en scholen in rouw.

IntrinsiEQ schoolt teams zowel preventief als in de eerste dagen van het verlies indien nodig. Vanuit wetenschappenlijke kaders en werkervaring weet IntrinsiEQ wat er nodig is bij rouwprocessen op school. Welke mogelijke gedragingen van kinderen (en/of volwassenen) zijn passend in de situatie en wat is afwijkend (zorgelijk) gedrag. Wat kun je mogelijk verwachten en waar moet je voor waken? De laatste jaren is er veel ontwikkeling op dit vakgebied. Je ontvangt de nieuwste theoretische inzichten over rouw en praktische adviezen.

Al 10 jaar houdt IntrinsiEQ zich bezig met mindfulness. In die tijd was mindfulness nog heel onbekend, IntrinsiEQ volgde de MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) opleiding en stressreductie. Vanuit deze opleiding heeft ze een specifiek programma geschreven voor mensen in het bedrijfsleven en onderwijs.

De deelnemer leert zichzelf een bewuste, rustige grondhouding aan door middel van ademhalingsoefeningen en een rustige “mindfulle blik” van waaruit je reageert.

Daardoor ben je eigenlijk continue mindful – je bent je bewust van wat je wilt overdragen in jouw werk of in jouw klas, je ziet wat er gebeurt bij jezelf of in je werkomgeving en je reageert daar adequaat op. Je verbindt je meer vanuit een niet-oordelende houding met je omgeving.