Identiteitsopleiding Hoog Sensitief Kind


Misschien krijg je steeds vaker vragen op jouw werk over hoogsensitiviteit? Hoogsensitiviteit is een eigenschap, waarbij je veel gevoeligheid hebt voor prikkels en de intense verwerking daarvan. Twintig procent van de mensen is hoogsensitief en zoekt vaak hulp in hun zoektocht naar hun ware identiteit en hoe ze om moeten gaan met deze eigenschap.

In deze identiteitsopleiding ‘Hoog Sensitieve Kind’ neem ik, Paulien, je mee op de weg van de laatste wetenschappelijke inzichten, de werking van het brein, en de kwaliteiten en de disbalans die hoogsensitieve kinderen regelmatig tegenkomen. Ook neem ik je mee in de jarenlange ervaring en kennis die ik vanuit mijn praktijk heb opgedaan.

Wil jij kind en ouder écht goed kunnen begeleiden bij hun hoogsensitiviteitstraject dan is deze diepgaande opleiding iets voor jou! Je leert werken met een speciaal ontwikkeld gespreksmodel en materiaal als routewijzer. Deze routewijzer zal je helpen het gesprek met de ouders van het kind en het kind zelf makkelijker te kunnen voeren. Je ontdekt vanuit verschillende fasen in het materiaal samen de kwaliteiten, de balans en de disbalans van het hoogsensitieve kind. Verder leer je de disbalans in te delen in categorieën en leer je interventies hoe hiermee te werken om het kind weer in balans te krijgen. Ook leer je onderscheid maken in dat wat jij kunt betekenen voor het kind en waar het kind eventueel intensievere hulp nodig heeft.

Het doel van deze opleiding is de deelnemers kennis en vaardigheden te leren waarmee zij het hoog sensitieve kind kunnen ondersteunen in het versterken van de eigen identiteit. Zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen mogelijkheden en behoeften.

Centraal hierbij staat een gezonde verbinding en wisselwerking met kind, ouders en omgeving.

Meld je aan

Je leert in deze 7-daagse identiteitsopleiding meer over:

 • Wetenschappelijke inzichten over ‘wat is hoogsensitiviteit?’
 • Hoe herken je een hoogsensitief kind?
 • Hoe werkt het hoogsensitieve brein?
 • De leefgebieden uit de box hoogsensitiviteit in Beeld en een verdieping daarop
 • Het materiaal uit de box ‘Hoogsensitiviteit in Beeld ’in te zetten als ‘diagnostisch’ materiaal voor baby, kind en volwassene (ouder)
 • Hoe een hoogsensitief kind functioneert als het in balans is met o.a. zijn/haar talenten en bijzondere eigenschappen
 • Hoe je herkent welke eigenschappen van een hoogsensitief kind in balans zijn
 • Hoe je met deze talenten het kind kan versterken in zijn/haar identiteit
 • Op welke gebieden een hoogsensitief kind uit balans kan zijn
 • Hoe je herkent welke eigenschappen van een hoogsensitief kind uit balans zijn
 • Hoe je met deze disbalans kunt werken
 • Hoe je de systemen om het kind heen meeneemt, tijdens het in Beeld brengen van de identiteit van dit hoogsensitieve kind (denk aan ouders)

Je leert in deze 7-daagse identiteitsopleiding de volgende vaardigheden:

 • Werken met het idiologische werkkader
 • Een genogram opstellen
 • Werken met het gespreksmateriaal ‘Hoogsensitiviteit in Beeld’
 • Reflectie op eigen leerproces en eigen groei als professional
 • Een gereedschapskist vol met interventie vaardigheden om in te zetten in de praktijk. O.a. de door IntrinsiEQ ontwikkelde R.U.S.T methodiek
 • Gesprekstechnieken voor oudergesprekken over hoogsensitiviteit
 • Psycho-educatie presentatie leren geven voor de systemen om het kind heen (o.a. ouders)

Je werkt in deze 7-daagse opleiding aan de volgende onderdelen van jouw professionele ontwikkeling:

 • Je leert vanuit een holistische visie het hoogsensitieve kind te begeleiden
 • Je leert welke professionele houding van je wordt verwacht bij het begeleiden van ouder en kind en wat deze houding inhoudt
 • Je leert kijken naar jouw mogelijk aanwezige ‘eigen blinde vlek(ken)’
 • Je leert te reflecteren op jouw eigen werken
 • Je leert omgaan met feedback

De opleiding is bedoeld voor docenten, intern begeleiders, zorg coördinatoren, consultatiebureau verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, orthopedagogen, P.O.H.-huisartsen, Jeugdhulpverleners, kraamverzorgers en ervaren kindercoaches. Algemene coach vaardigheden komen niet aan de orde, wel komen alle vaardigheden aanbod die je nodig hebt om het kind, de (jong) volwassene of ouder te begeleiden.

De opleiding bevat de volgende onderdelen:

Onderdelen: Uitleg onderdeel:
Inleiding Starten van de dag, huishoudelijke mededelingen en/of intro oefening.
Theorie Theorie aangeboden in collegevorm ondersteunt door PowerPointpresentatie.
Demonstratie Demonstatie van Practice based oefeningen/methoden per dag-thema.
Praktijk Het aanleren van interventies die samen een gereedschapskist vormen voor de professional.
Huiswerk Te lezen literatuur en opdrachten voor thuisstudie.

De opleiding heeft de volgende themadagen:

Dag 1: hoogsensitiviteit HERKENNEN en professionele zelfreflectie

Dag 2: hoogsensitiviteit ERKENNEN en het hoogsensitieve kind in relatie tot de ander

Dag 3: hoogsensitiviteit in DISBALANS en het hoogsensitieve kind emotioneel

Dag 4: hoogsensitiviteit in de PRAKTIJK en het hoogsensitieve kind lichamelijk

Dag 5: hoogsensitiviteit in de PRAKTIJK en het hoogsensitieve kind bij nieuwe situaties

IntrinsiEQ heeft speciaal voor de vele onderwijsprofessionals een 6e dag ontworpen

Dag 6: hoogsensitiviteit in het kader van school en leren

Dag 7: Examen, afronden traject en certificering.

Je leert in deze specialisatie dag:

 • Hoe het hoogsensitieve kind zich in de klas gedraagt
 • Hoe je het hoogsensitieve kind in de klas helpt
 • Waarom het hoogsensitieve kind soms moeite heeft met naar school gaan
 • Wat breinkenmerken van een hoogsensitief kind voor gevolgen hebben voor instructie en leren
 • Hoe het hoogsensitieve kind omgaat met vriendjes en vriendinnetjes
 • Hoe het hoogsensitieve kind pestervaringen tegen kan komen en hulp daarbij
 • Hoe het hoogsensitieve kind speelt
 • Hoe het hoogsensitieve kind de ‘na schooltijd’ (graag) invult

Verder verdiep je je in de al geleerde vaardigheden uit de eerste 5 studiedagen en leer je speciale technieken gericht op school en leren bij de materiaalbox ‘Hoogsensitieviteit in Beeld’.

 • Zes compleet verzorgde lesdagen (met koffie, thee en lunch)
 • Sturing en begeleiding vanuit de professionals van IntrinsiEQ
 • Exclusief inzicht in de praktijkervaringen in het werkveld van IntrinsiEQ met kind, ouders en scholen
 • Feedback van mede cursisten vanuit hun professionele blik
 • De door intrinsiEQ ontwikkelde materiaalbox ‘Hoogsensitiviteit in Beeld’
 • Een werkmap met veel interventies voor in de praktijk
 • Gratis parkeergelegenheid

Pakket 7- daagse opleiding
Voor Particulieren of organisaties ( met uitzondering van onderwijs) : De kosten voor deze 7-daagse opleiding bedragen €2350,00. Dat bedrag is excl.BTW en inclusief volledige verzorging, certificaat en de materiaal-box ‘HOOGSENSITIVITEIT IN BEELD’ .

Ivm CRKBO registratie is er voor onderwijsinstanties die geen BTW kunnen terugvorderen  een vrijstelling van BTW mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag op de Excl BTW prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief BTW.

Certificering: SKJ: accreditatie en punten van identiteitsopleiding HSK kan je onderbrengen onder informeel leren. 

Tegemoetkoming studiekosten
Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

 • Twee verplichte studieboeken samen ter waarde van +/- €45,00. Je ontvangt de boekenlijst op de eerste studiedag.

Opleiding start  april 2023
06-04-2023      Dag 1: hoogsensitiviteit HERKENNEN en professionele zelfreflectie

20-04-2023      Dag 2: hoogsensitiviteit ERKENNEN en het hoogsensitieve kind in relatie tot de ander

11-05-2023      Dag 3: hoogsensitiviteit in DISBALANS en het hoogsensitieve kind emotioneel

08-06-2023      Dag 4: hoogsensitiviteit in de PRAKTIJK en het hoogsensitieve kind lichamelijk

06-07-2023      Dag 5: hoogsensitiviteit in de PRAKTIJK en het hoogsensitieve kind bij nieuwe situaties

14-09-2023      Dag 6: hoogsensitiviteit in het kader van SCHOOL  en LEREN.

05-10-2023     Dag 7: Examinering (30 minuten)  afsluiting traject en certificering

Beschikbaarheid:

Alle opleidingsdagen duren van 09.15 tot 17.15.

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Opleidingslocatie:
Praktijk IntrinsIEQ
Aleida Lasonderweg 4
7555 SM Hengelo

Voorwaarden:
Je kan je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Voor het aanmeldingsformulier druk je op de knop ‘Meld je aan’, deze bevindt zich bovenaan de pagina. Na aanmelding nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op voor verdere informatie. Dit gebeurd via de mail. Houdt hiervoor, voor de zekerheid, je spambox ook in de gaten. Je inschrijving is definitief nadat je de factuur hebt voldaan. Je kan tot 7 weken van tevoren annuleren (€50 administratiekosten). Mocht je hierna annuleren is het niet mogelijk je geld terug te krijgen, evt. kun je wel vervanging voor jezelf regelen.

De opleiding gaat door bij een minimum van 6 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 8 à 10 personen.

Bij over inschrijving wordt je op een wachtlijst geplaatst. Mocht er iemand uitvallen dan krijg je zo spoedig mogelijk bericht.

Coronamaatregelen
IntrinsiEQ kiest ervoor de opleiding pas in april 2022 van start te laten gaan. Wij willen graag zoveel mogelijk live kunnen werken. Momenteel kan er nog niet ingeschat worden hoe de trainingen anno april 2022 gegeven kunnen worden, maar wij hebben er vertrouwen in dat dit t.z.t. weer op locatie mogelijk zal zijn. (Zo niet, dan behoud IntrinsiEQ het recht om de data aan te passen zodat er wel live gewerkt kan worden)