Familie

Soms merk je dat het in het gezin allemaal niet zo lekker loopt. Dat kan zijn, omdat één, twee of meerdere gezinsleden uit balans zijn, om zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de dynamiek van het gezin is het mogelijk hier specifiek naar te kijken door middel van een familieopstelling of een opvoedopstelling.

Afspraak

Een familieopstelling is een methodiek die je inzicht geeft in de dynamiek die er plaats vond in je gezin van herkomst. Welke plek nam je daar in het gezin in, hoe was dat voor je en hoe was bijvoorbeeld de balans tussen ouders of je broers/zussen. Door te werken met de methodiek van Bert Hellinger, de grond legger van het systemische werk krijg je meer inzicht in je vragen rondom je familie of gezin van herkomst. Hiervoor werken we fysiek in de ruimte en meestal niet 1 op 1 maar in een kleine groep met een paar representanten (Een representant is iemand die bereid is om voor de vraagsteller in de familieopstelling een persoon uit de familie te vertegenwoordigen).

Voel je iets voor deze methodiek, maak dan eerst een afspraak met IntrinsiEQ. In dat gesprek vragen we door naar je vraagstelling en kijken we of deze werkvorm voor jou de meest geschikte is.

Afspraak

Soms heb je een opvoedingsvraag over je kind. Samen met IntrinsiEQ onderzoek je je opvoedingsvraag. Waar wil je verandering in brengen, wat is je verlangen?

Je krijgt inzicht in de dynamiek van het gezin en ervaart wat je belemmert en wat juist kracht geeft. Ook kun je ervaren hoe het is voor je kind. Vaak blijkt het anders te zijn dan je dacht. Via de opvoedopstelling krijg je inzicht in je vraagstuk op een diepere familie systemische laag. De puzzelstukjes vallen op hun plek. Van daaruit wordt helder, wat je nodig hebt om tot een fundamentele oplossing te komen.

Afspraak

De basis voor deze opstellingsmethode is het systemische werk van Bert Hellinger maar is wetenschappelijk verder door ontwikkelt door Prof Dr Franz Ruppert en staat voor identiteitgerichte psychotraumatheorie en therapie. Onder deze werkwijze ligt ontwikkelingsspsychologie, hechtingsleer en traumaleer ten grondslag.

Het kan jou diepliggende antwoorden geven op dat wat jou in de binnenwereld belemmert waardoor je bepaalde verlangens in je leven maar niet kunt vervullen of waarom bepaalde lichamelijke klachten zich telkens tonen. Het helpt je datgene wat verdongen is naar het onbewuste weer bewust te maken.

Dat we als mens bepaalde gevoelens verdringen is een overlevingsmechanisme dat automatisch in werking gaat als we iets meemaken wat voor ons als kind of volwassene “te groot” is, om op dat moment, ten volle te verwerken. We gaan dan over naar een overlevingsstand waarin we als mens kunnen vluchten, vechten of verstarren. Angst, woede, paniek, trillen, hartkloppingen of andere lichamelijke reacties zijn b.v. allemaal uitingen van het lichaam, van gevoelens die toen op dat moment, niet ten volle gevoeld kunnen worden. Soms kom je er pas na jaren achter, dat die ene gebeurtenis (zo klein of zo groot als die gebeurtenis voor jou als kind of volwassene was) onder jouw klachten ligt. Daardoor kun je telkens terugkerende, niet gewenste gedragingen of patronen laten zien. Ook jouw geboorte of zelfs de tijd dat jouw moeder zwanger was van jou kan nog van invloed zijn op jouw functioneren in het nu. Zolang trauma en overlevingsdelen nog in jou actief zijn is deze methodiek uiterst helpend.

Deze resonantie methodiek laat je zien wat onbewust is en zet je binnenwereld in een proces. In de weken daarna wordt je gezonde identiteit steeds meer zichtbaar, dit levert blijvend veranderend gedrag op en zorgt ervoor dat de klachten die met de gebeurtenis onbewust te maken hadden gaan verdwijnen.

Intrinsieq werkt 1 op 1 met een client maar werkt ook indien wenselijk met deze methodiek in een kleine of grotere groep. Hiervoor werken we fysiek in de ruimte en meestal niet 1 op 1 maar in een grotere groep met een paar representanten (Een representant is iemand die bereid is om voor de vraagsteller in de opstellingen iets te representeren). Deze methodiek is veel specifieker dan familieopstellingen. Het geeft je inzicht in je overlevingsdelen en je diep liggende blokkades/trauma delen en kan deze weer intrigreren in het gezonde gedrag. Dit gaat veel verder dan alleen inzichten. Cliënten die dit meemaken zijn onder de indruk van de effecten die het hun oplevert. Meer hierover is te vinden onder IgPT groepsopstelling en jaargroep. Voor al deze werkvormen is het van belang een afspraak te maken voor een intake, samen met IntrinsiEQ kan er bekeken worden welke werkvorm het beste bij jou als client past.

Familie

Soms merk je dat het in het gezin allemaal niet zo lekker loopt. Dat kan zijn, omdat één, twee of meerdere gezinsleden uit balans zijn, om zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de dynamiek van het gezin is het mogelijk hier specifiek naar te kijken door middel van een familieopstelling of een opvoedopstelling.

Afspraak

Een familieopstelling is een methodiek die je inzicht geeft in de dynamiek die er plaats vond in je gezin van herkomst. Welke plek nam je daar in het gezin in, hoe was dat voor je en hoe was bijvoorbeeld de balans tussen ouders of je broers/zussen. Door te werken met de methodiek van Bert Hellinger, de grond legger van het systemische werk krijg je meer inzicht in je vragen rondom je familie of gezin van herkomst. Hiervoor werken we fysiek in de ruimte en meestal niet 1 op 1 maar in een kleine groep met een paar representanten (Een representant is iemand die bereid is om voor de vraagsteller in de familieopstelling een persoon uit de familie te vertegenwoordigen).

Voel je iets voor deze methodiek, maak dan eerst een afspraak met IntrinsiEQ. In dat gesprek vragen we door naar je vraagstelling en kijken we of deze werkvorm voor jou de meest geschikte is.

Afspraak

Soms merk je dat het in het gezin allemaal niet zo lekker loopt. Dat kan zijn, omdat één, twee of meerdere gezinsleden uit balans zijn, om zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de dynamiek van het gezin is het mogelijk hier specifiek naar te kijken door middel van een familieopstelling of een opvoedopstelling.

Afspraak