Ervaring & certificering

Paulien heeft ruime ervaring als leerkracht, interne begeleider, vertrouwenspersoon, leidinggevende, trainer, coach en therapeutisch werk.

Bovenschools management, implementatie van nieuwe processen op Basisscholen en Peuterspeelzalen (VVE, Voor en Vroegschoolse Educatie), interim management.
Gedurende 6 jaar was Paulien als docent aan de Hogeschool Fontys verbonden aan de opleiding voor Interne Begeleiders. Doceerde o.a. omgaan met weerstanden, situationeel leidinggeven,veranderingstrategieën, hoogsensitiviteit en betrokkenheid van mensen bij veranderingen en veranderingscapaciteit van organisaties.

 • Stuurgroeplid van het WSNS samenwerkingsverband
 • In september 2007 gestart met haar eigen coach en adviesbureau IntrinsiEQ
 • Gecertificeerd Balans coach en adviseur
 • Interim management
 • Persoonlijkheidscoaching
 • Organisatieonderzoek
 • Mediationtrajecten
 • Bewustwordingstrainingen /masterclass Actief Ouderschap
 • Communicatietrainingen BAO/VO
 • Trainer Vreedzame school
 • Directeur IntrinsiEQ sinds 2007

Certificering
Opleidingen: Management, Neuro-Linguistic programmeren, Balans coaching, Vitaliteits coach, Trainersopleiding Vreedzame school/mediatie,Mindfulness MBCT Trainer opleiding,Trainer hoogsensitieve kind, puber en ouder, Matrix coaching, PMA (Progressive Mental Aliignment) TMA assessment , Psychosociaal werk; 1jaar therapeutisch: Systemisch werk Phoenix en 4 jaar systemisch werk Ruppert Meer Generationele  Identiteitsgerichte Psychotrauma: Relatiecoach Sonnevelt, verdieping en proceswerking in de biochemie instituut voor celzouttherapie.

Afspraak/Intake