Hoogsensitiviteit in Beeld


 

Werk jij met hoogsensitieve kinderen (of hun ouders) in de leeftijd van baby tot puber? Of werk je met hoogsensitieve volwassenen? Dan is deze materiaal box echt iets voor jou.

Het doel van het gespreksmateriaal:

1. Het wetenschappelijk kunnen signaleren van een hoogsensitief kind en het betrekken van ouders en professional hierbij.
2. Een fijn en ontspannen gesprek voeren met de ouder(s) of volwassene over hoogsensitiviteit.
3. Helder krijgen of je te maken hebt met een hoogsensitieve baby, kind, jongvolwassene.
4. Eigenwaarde versterken; leren herkennen van de specifieke talenten van hoogsensitiviteit.
5. Ontdekken met kind en/ of ouders of bepaalde talenten van hoogsensitiviteit in het dagelijks leven belemmeren. Bij dit type kind kan snel een disbalans ontstaan.
6. M.b.v. het materiaal ouders spiegelen t.o.v. eigen gedrag en gedrag van hun kind.
7. Signaleren of er bij disbalans mogelijk een vervolg stap in professionele hulpverlening nodig is.
8. Signaleren of er sprake is van problematieken die complexer van aard zijn en vragen om specifieke diepgang. Door middel van de kaartjes uit de box wordt direct helder welke aanpak er ingezet kan worden. Hierbij kunt u denken aan b.v. De TSM-methodiek (trauma sensitieve Methodiek). Zie voor meer informatie over dit onderwerp: website www. Intrinsieq.nl

De kracht van het materiaal zit in de samenwerking tussen kind, ouders en professionals.

Voor wie is dit materiaal geschikt?

Dit materiaal is geschikt voor professionals die werken met het (jonge) kind en hun ouders.

Professionals die gebruik maken van ‘hoogsensitiviteit in beeld’ zijn onder andere:

 • Leerkrachten en docenten
 • Intern begeleiders
 • Zorg coördinatoren
 • Zorgmedewerkers
 • Medewerkers consultatiebureau
 • Pedagogische medewerkers kinderdag verblijf en peuterspeelzalen
 • Kindercoaches
 • Orthopedagoog
 • Persoonlijk Ondersteuners Huisartsen (POH)

In de box zitten maar liefst:

 • 4 Themakaarten
 • 1 Grote JA kaart
 • 1 Grote NEE kaart
 • 46 Herkenningskaarten
 • 46 Erkenningskaarten
 • 93 Disbalans kaarten

Neem voor de kosten van de materiaalbox ‘Hoogsensitiviteit in Beeld’ contact op met IntrinsiEQ.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de materiaal box Hoogsensitiviteit in Beeld? Neem dan contact op via het contactformulier. Wij zullen je zo spoedig mogelijk verder helpen.

Contact

Wil je hier nog veel verder induiken? Dat kan!

De ‘Identiteitsopleiding Hoog Sensitief Kind’ gaat dieper in op de materiaal box. Hier leer je ook een directe koppeling te maken met het materiaal uit de box en het invullen van een idiologisch werkkader, zodat je handelingsplan er direct “uitrolt”. Dit werkkader kan ook gebruikt worden ter verantwoording naar SOT scholen, jeugdhulpverlening en gemeente. Verder krijg je in de opleiding een veelheid aan interventies die naadloos aansluiten op de thema’s die uit de box voortkomen. Meer informatie over de Identiteitsopleiding Hoog Sensitief Kind kan je vinden door op de knop hieronder te drukken.

Identiteitsopleiding HSK